Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri, müşterilerin iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek çözümlerin üretilmesine, mevcut teknolojik alt yapı ve süreçleri ile hedeflenen alt yapılar ve süreçleri arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ek olarak alt yapı ve süreçlerin uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetleridir.

Müşteri beklentilerinin sürekli yükselmesi, rekabet gücünü tehdit eden yeni unsurların oyuna dahil olması ve bilgi teknolojileri arenasında yaşanan gelişmelerin hız kesmeden sürmesi, operasyonel etkinliklerini ve rekabet güçlerini artırmak isteyen günümüz şirketlerini her zamankinden daha fazla çaba harcamaya mecbur bırakmaktadır.

Fi Yazılım, bu arayış esnasında BT kaynak ve süreçlerinizi kurumsal hedef ve stratejilerinize paralel bir hale getirmenize imkan tanıyacak kararlar almanızı sağlar. Müşterileriyle birlikte mevcut kaynak ve süreçleri değerlendirir, ihtiyaçları tanımlar, şirketin rekabet gücünü artıracak fırsat ve çözümlerin anlık ve ileriye dönük planlamalarını ve analizlerini yapar.

Danışmanlık hizmeti, çoğu zaman tek bir hizmet olarak değil, birkaç farklı hizmetten oluşan bir Proje kapsamında müşterilere sunulmaktadır. Fi Yazılım'ın yetkinliği dışında kalan danışmanlık ihtiyaçları da, Fi Yazılım'ın Çözüm Ortakları tarafından ya da alanında uzman diğer profesyoneller tarafından karşılanabilmektedir.